Na een overlijden moet eerst een (schouw)arts het overlijden officieel vaststellen. Deze arts geeft een verklaring van overlijden af die nodig is voor de aangifte van overlijden. In een thuissituatie neemt u zelf contact op met de eigen huisarts of dienstdoende huisarts(enpost).

Lees meer...

Meestal is de eerste stap dat we zorg dragen voor de overledene, oftewel het wassen, aankleden en mooi (op)maken. Om de conditie van het lichaam zo goed mogelijk te houden is koelen belangrijk, tenzij u kiest voor lichte balseming.

Lees meer...

In plaats van gebruik te maken van een koeling kan er worden gekozen voor een lichte balseming. Met de keuze voor deze vorm van opbaren kan er, onafhankelijk van de temperatuur, meestal zonder koeling, op elke gewenste plaats opgebaard worden.

Lees meer...