Voor veel mensen is de keus tussen begraven en cremeren duidelijk. Vaak betreft het een persoonlijke voorkeur en wordt bijvoorbeeld gekeken of er behoefte is aan een plek om naar toe te gaan. Wat betreft een crematie, is het goed om te weten dat u niet per se van de aula van het crematorium gebruik hoeft te maken.             

Lees meer...

“Als je dood bent, word je dan nooit meer beter?” is zomaar een vraag die een kind kan stellen. We willen niet dat kinderen verdriet hebben en toch kunnen en mogen we ze het niet ontnemen. We kunnen kinderen wel leren dat de dood bij het leven hoort en dat het heel normaal is dat ze iemand missen, dat ze verdriet hebben.

Lees meer...

Het kan zinvol zijn na te denken over uw eigen uitvaartwensen. Vroeg of laat krijgen we hier allemaal mee te maken. Dan is het fijn als u kenbaar heeft gemaakt wat uw keuzes zijn. Dit betekent niet dat alles al vooraf duidelijk moet zijn. Alleen al enkele richtlijnen maken het voor de na(ast)bestaanden gemakkelijker om keuzes te maken in de intense dagen na een overlijden.

Lees meer...

Ieder mens rouwt op zijn of haar eigen manier. Verdriet, woede, opluchting, in alle variaties worden deze gevoelens ervaren. Deze emoties zijn niet te regisseren en overvallen je soms onverwacht. En dat is heel normaal.

Lees meer...

Een uitvaart kost geld en de kosten worden voornamelijk bepaald door uw persoonlijke wensen. Zo spelen de keuze van de kist, de locatie(s) voor het opbaren en het afscheid, het al of niet plaatsen van een advertentie, de invulling van de condoleance, de keuze van de consumpties en het aantal genodigden een rol. Ook lopen de grafkosten van diverse begraafplaatsen nogal uiteen.

Lees meer...

Het kan zinvol zijn na te denken over uw eigen uitvaartwensen. Vroeg of laat krijgen we hier allemaal mee te maken. Dan is het goed als u kenbaar heeft gemaakt wat uw keuzes zijn. Het invullen van deze wilsbeschikking biedt u de mogelijkheid gegevens van u vast te leggen, concrete wensen te uiten en vragen te beantwoorden.

Lees meer...

Na een tweedaagse training ben ik ben gecertificeerd dementie-vriendelijke uitvaartbegeleider. Een waardevolle toevoeging op mijn vakgebied.
Dementievriendelijke uitvaartzorg is uitvaartzorg waarbij een nabestaande met dementie gelegenheid krijgt om afscheid te nemen en wordt betrokken bij de uitvaart. Het is belangrijk dat we dan de nadruk leggen op mogelijkheden. Samen naar momenten zoeken en kijken naar die mogelijkheden is belangrijk. Het voorkomt een gevoel van dubbel verlies. Zeker als de overledene ook de mantelzorger was. Samen ervaren is dan ook samen verder.

Lees meer...