De dood brengt veel teweeg. Na een overlijden zijn er naast alle emoties ook veel vragen.
In deze intense periode begeleid ik na(ast)bestaanden. In alle rust, stap voor stap. Zo kunnen nabestaanden tot weloverwogen keuzes komen die onontkoombaar zijn na een overlijden van een dierbare. Van een afscheid met veel eigen inbreng, tot een meer door ons verzorgde uitvaart.

Iedere uitvaart is anders, iedere uitvaart vraagt om een andere aanpak. Immers, ieder mens is anders.
Mijn doel en passie is ruimte te geven voor een passend afscheid met respect voor een ieders waarden en overtuiging. Zo kan een uitvaart een spiegeling van iemands leven en de dierbaren om hem of haar heen worden.
Dat doet recht aan het geleefde leven en is troostrijk voor het nabestaan.