Direct na het overlijden komen er al veel vragen voorbij. Er is vaak veel meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt.
De zorg voor het overleden lichaam, afspraken voor de tijd en plaats van de uitvaart of het maken van de rouwkaart zijn belangrijke zaken waar als eerste aandacht aan gegeven wordt. Maar niet alle beslissingen hoeven op één dag genomen te worden. Soms is het goed om een keuze een dag later te maken zodat er nog even over nagedacht kan worden En als het nodig is en mogelijk, komen we terug op eerder gemaakte keuzes. Als die helder zijn dan kan ik, als dat wenselijk is, zorg dragen voor een kostenbegroting.