In het eerste gesprek leggen we het kader (datum, tijd, locatie) van het afscheid en/of de condoleance/avondwake vast. We spreken met elkaar over de wensen en invulling van de rouwkaart , het vervoer, de kist of baar en natuurlijk of het een crematie of begrafenis wordt en welke locatie(s) u kiest. Alle details volgen later zoals bijvoorbeeld de muziekkeuze, wie er spreekt en welke consumpties er eventueel gewenst zijn. Bij een kerkelijke uitvaart heeft u een gesprek met de voorganger, de pastor, pastoor, diaken of dominee en geeft u met hem of haar inhoud aan het afscheid en/of de avondwake.
De vaste en vertrouwde rituelen en liturgie bieden dan houvast en structuur.
Bij een afscheid zonder voorganger kan ik als uitvaartbegeleider een welkom, afsluiting en dankwoord uitspreken. Heeft u behoefte aan iemand die met woorden en rituelen meer inhoud kan geven dan een uitvaartbegeleider, dan kan ik u in contact brengen met een ritueelbegeleider.